Tag Archives: Планове за управление

Докъде са плановете за Пирин, Рила и Витоша?

Страшното езеро, Рила

Планове за управление на националните ни паркове – защо са важни? Планът за управление (ПУ) има статут на закон в парка. Той урежда основната философия за развитие на парка, като приоритетна задача е съхраняването на биологичното и ландшафтно разнообразие. В ПУ се посочва например в кои територии се ограничава въздействието на хората, кои са туристическите маршрути, къде може да се изгражда туристическа инфраструктура, кои са нормите за извършване на различни дейности в парка и т.н. ПУ се използва всеки ден,

Форум ще дискутира предизвикателствата и възможностите пред туризма в планините и защитените територии

CoverPhoto

ФОРУМ ПЛАНИНИ’2015 ще постави на дневен ред отново актуалната напоследък тема за предизвикателствата и възможностите пред туризма в планините и защитените територии на България. Къмпинги в Натура 2000, световни тенденции в приключенския туризъм, развитие на гостоприемството в хижите, ограничаване или сгъстяване на лифтовите съоръжения в ски-зоните, разширяване или прекрояване на защитените територии – това са само малка част от темите, които ще бъдат засегнати на конференция с международно участие, 8 април от 09ч. във Френския институт София в рамките на 6тия

Планове за управление на националните ни паркове – Защо са важни?

Пирин, сн. Магдалена Кирчева

Плановете за управление имат статут на закон в парка. Те са ключови документи, които  определят дългосрочната визия и стратегия за опазване и развитие на дадена защитената територия. Тези планове трябва да предлагат действия за ефективно и природосъобразно управление  и устойчивото ползване на парковите ресурси. Те предлагат и набелязват балансирани мерки за разрешаването на конфликти между основната цел на плановете от една страна, а именно – опазване на природата, и развитието на туризма и местната икономика от друга. За целта в

Прозрачни планини попитаха: Какво вълнува хората в района на Пирин?

DSC01312

Екип от експерти и доброволци от Прозрачни планини посветиха част от изминалото лято на срещи и разговори с хора от приоритетния за нас Югозападен район в страната. „На терен“ ние се запознахме с част от проблемите на населението и приехме техните предложения  за устойчивото управление на защитени природни територии, водите и горите. Представихме и част от нашите идеи. Разговаряхме с граждани от общините Кресна, Сандански, Гоце Делчев, Разлог и Банско относно важни теми, които ще се разглеждат при актуализацията на