Tag Archives: Природен парк Витоша

Докъде са плановете за Пирин, Рила и Витоша?

Страшното езеро, Рила

Планове за управление на националните ни паркове – защо са важни? Планът за управление (ПУ) има статут на закон в парка. Той урежда основната философия за развитие на парка, като приоритетна задача е съхраняването на биологичното и ландшафтно разнообразие. В ПУ се посочва например в кои територии се ограничава въздействието на хората, кои са туристическите маршрути, къде може да се изгражда туристическа инфраструктура, кои са нормите за извършване на различни дейности в парка и т.н. ПУ се използва всеки ден,

Дядо Коледа и неговите борчета

DSCN1530

На 19-ти декември дядо Коледа остави временно работилницата с подаръци, за да помогне на пет борчета от Пирин, Рила и Витоша в мисията им да защитят своите планини.Целта на уличното представление на Прозрачни планини е да привлече вниманието на обществото и управляващите към проблемите с плановете за управление на двата национални парка – Пирин и Рила и природния парк Витоша. В днешния празничен ден споделяме с вас снимките на всички, които доброволно и с желание се снимаха с посланията на

Кино, Витоша и приказки – пролетни срещи през май

Vitosha_Poster_FB

Прозрачни планини и екипът на филма Витоша ви канят на пролетни прожекции на филма Витоша в комбинация с кратки дискусии на различни теми. Провокирани от повтарящите се през няколко години събития, застрашаващи опазването на естествения облик на Витоша – планината любима на всички, които живеят до нея, Прозрачни планини решиха да ви предложат връщане назад във времето и напомняне, че бъдещето на Витоша зависи от всеки от нас. В рамките на един месец всяка седмица ни предстои прожекция на филма Витоша

Позицията на Прозрачни планини за Витоша

IMG_2780

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОПОС“ ПРИ МОСВ КОПИЕ ДО: МЕДИИ ПОЗИЦИЯ НА „ПРОЗРАЧНИ ПЛАНИНИ“ относно избор на изпълнител за реализиране на обществена поръчка с предмет „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г., вкл. разработване на геобази данни и карти и развитие на ГИС на ПП „Витоша“ с възложител Дирекция на Природен парк „Витоша“.   На 9.12.2014 г. Дирекцията на Природен парк „Витоша“ подписа договор за изработване